Byggfrågor

Bygg- och renoveringsfrågor

Välkommen till sida som ska handla om bygg- och renoveringsfrågor. Vårt mål är att skapa en sida som blir fylld av fakta, tips, guider och tankar om frågor som rör renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer.

Genom detta vill vi dels bidra till säkrare projekt och dels också hjälpa dig att avgöra när du behöver professionell hjälp och när du själv kan plocka fram din verktygslåda. Välkommen!

Elektriker

En elektriker måste, till skillnad mot andra hantverkare, anlitas i samband med att man som privatperson renoverar och där elektricitet inkluderas. Ska du dra ny el eller utföra någon typ av installation så måste du enligt lag anlita en behörig elektriker.

Detta av den enkla anledningen att du annars riskerar ditt liv – både för stunden och sett till framtiden med tanke på potentiell brandrisk. Genom att anlita en elektriker i Stockholm – något som går att göra med Rot-avdraget – så säkerställs kvalitet och trygghet. Ett måste!

Solpaneler

Fler väljer idag att sätta upp solpaneler på taket av sina hus och därigenom också bli en egen producent av elektricitet till hemmet. Elen och energin blir dessutom rakt igenom grön och utöver denna fördel så påverkas heller inte den närliggande omgivningen av exempelvis ljud.

En annan fördel med att installera solpaneler i Stockholm är att den el som inte används kan säljas vidare. Detta leder till att man utöver de lägre kostnaderna också kan tjäna pengar. Den enda nackdelen ligger i det estetiska: huset kommer att få en annorlunda karaktär. Vilket dock ofta handlar om en vanesak.

Solceller

Solceller innebär att man använder sig av förnybar energi som omvandlas till elektricitet i huset. Fler husägare ser idag ett värde i att installera solceller och där man gör detta av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Genom att producera egen el så skaffar man sig en bättre kontroll och får en konstant kostnad där man inte blir beroende av omvärldens kostnader för el. Dessutom kan man göra vinst också. Den el som produceras, men inte används, kan säljas vidare och därigenom innebära ett tillskott i kassan. Solceller i BRF är framtiden och inte mycket tyder på att vi kommer att se en minskning: det är snarare exakt tvärtom.

Laddstation

I och med att fler väljer att investera i en elbil snarare än en bil driven av traditionella drivmedel – diesel och bensin – så ökar också försäljningen av laddstationer. För, man bör ha en laddstation i hemmet för att fullt ut kunna njuta fördelarna av en elbil.

En laddstation ger en möjlighet att ladda bilen snabbare och dessutom på ett betydligt säkrare sätt. Installationen av en laddbox ska alltid göras av en behörig elektriker eller en godkänd installatör och där man med fördel även kan se över att de egna elsystemet har kapacitet nog för att klara den nya belastningen.

Energideklaration

I samband med att du köper ett hus så ska du också få ett dokument som visar hur husets energiförbrukning ser ut. Detta kallas för en energideklaration.

En energideklaration i Göteborg ska även finnas med i samband med att ett hus läggs ut för försäljning och detta för att spekulanter ska kunna räkna på kostnader samt för att kunna jämföra med andra bostäder ute till försäljning.

Om du bygger ett nytt hus så ska du också upprätta en egen energideklaration som visar hur förbrukning och kostnader ser ut. Det här är en bra väg för att skapa mindre konflikter i samband med svenska bostadsaffärer.