Kategorier
Brandtätning

Brandtätning kan rädda liv

Hur ska man agera om det börjar brinna? Att ha en tydlig plan för evakuering är ett måste – och det gäller oavsett om det handlar om en skola, en arbetsplats, eller om din egen bostad. Det talande med en brand är att den A) uppkommer som en följd av en olycka och B) att den, i och med detta, är svår att förbereda sig mot.

Att man kan drabbas av panik är en självklarhet och detta är också en försvårande omständighet då man inte på förhand kan veta hur man reagerar. Det finns emellertid detaljer som kan underlätta en evakuering och rädda liv. Brandtätning är ett ypperligt exempel på detta.

Anlita rätt partner för brandtätning

Brandtätning innebär att man med hjälp av speciella skivor eller ett unikt sorts skum kan isolera en brand. Börjar det brinna i exempelvis ett kök så kan man, genom brandtätning, hålla branden kvar just i köket – och förhindra att den sprids till andra rum och områden.

Samma sak gäller för fastigheter: man kan sätta brandtätning i de rum och olika lägenheter som finns och genom det också förhindra den explosiva och livsfarliga spridningen av eld som ofta kostar liv. Varje boende ges livsviktiga minuter för att kunna rädda sig – eller minuter för räddningstjänsten att operera inom. Brandtätning räddar, helt enkelt, liv.

Har ni brandtätning i fastigheten?

Moderna byggnader har ofta brandtätning och detta som en följd av högre krav på brandsäkerhet och regler kring detta i samband med byggande. Äldre byggnader kan i och med detta ha större problem och det krävs ofta en insats i efterhand för att addera säkerhet i form av brandtätning i en sådan.

Det går att sätta brandtätning även i äldre fastigheter, lokaler, villor och byggnader – och allt som krävs är att man anlitar en specialist inom brandsäkerhet som gör en bedömning om vilken typ av tätning som bäst lämpar sig, och som därefter också får denna på plats.

Det handlar om en kostnad och en relativt tråkig sådan sett till att det vare sig höjer estetiken i en fastighet eller fyller någon daglig funktion. Ser man till brandtätning så handlar det emellertid om den viktigaste investering man kan ta. Börjar det brinna så räddar de pengar man lägger på brandtätning faktiskt liv.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: brandex.se