Kategorier
Sanering

Smidig mögelsanering av vind i Stockholm

Risken för att det finns mögel på vinden i äldre hus i Stockholm är stor eftersom ventilationen är sämre där. Då kan man få hjälp med effektiv mögelsanering.

Man kan tycka att mögel på vinden inte spelar någon större roll eftersom man så sällan är där. Men problemet med mögel är att när det får fäste i en byggnad så kan det sprida sig. Mögelsvamparna utsöndrar små, för ögat osynliga sporer. Dessa sporer färdas genom luften och när de hamnar i en lämplig miljö så slår de rot och gror. Mögel trivs bäst i mörka, fuktiga miljöer.

Krypgrunder, källare, badrum och vindar är ställen där mögel trivs. Moderna hus är oftast isolerade och har väl fungerande ventilation vilket gör att luften cirkulerar och frisk luft kommer in. I äldre hus är cirkulationen sämre vilket gör att luften kan bli fuktigare och stillastående. Det är då mögelsvamparna får tillfälle att etablera sig. Mögelsvampen gör att inomhusluften försämras vilket bland annat kan leda till allergier, trötthet och huvudvärk.

Det tar ungefär en dag att utföra mögelsanering på en vind

Om man är osäker på om det finns mögel i fastigheten kan man kontakta en saneringsfirma som kan utföra en kontroll. Finns det en så kallad mikrobiell påväxt, det vill säga mögelsvamp, så bedömer man hur långt gången utvecklingen av svampen är. Har den inte nått råsponten så räcker det med att sanera tillväxten och torka upp. Har möglet börjat växa i isoleringen så suger man ut den gamla isoleringen och sanerar bjälklagret.

När saneringen av bjälklagret är klar installerar man ny ångbroms och ny isolering. Skulle möglet ha orsakat skador på fastigheten så repareras dessa. Att mögelsanera vind i Stockholm behöver inte ta mer än en dag. Företag som arbetar med mögelsanering har moderna metoder och verktyg som gör att möglet inte kan börja växa igen.

Kategorier
Sanering

Säker sanering – När och hur?

När det gäller att underhålla eller renovera din fastighet, kan sanering vara en oumbärlig process. Det är en specialiserad uppgift som kräver rätt expertis och utrustning, speciellt när det handlar om att hantera potentiellt skadliga material. Oavsett om det gäller asbesthantering, rökavlägsnande, eller smittskydd, är det viktigt att förstå när och hur man ska genomföra en sanering för att säkerställa en trygg och hälsosam miljö.

En av de vanligaste orsakerna till sanering i fastigheter är närvaron av asbest. Asbest är känd för sin hållbarhet och motståndskraft mot värme och kemikalier, men när det skadas, frigörs farliga fibrer som kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive lungsjukdomar och cancer. Lagstiftningen kräver därför att asbest måste hanteras och avlägsnas på ett säkert sätt av experter, vilket gör sanering en nödvändighet i dessa situationer.

Sanering under smitt säsonger

Förutom material relaterade orsaker, är sanering också kritisk för att kontrollera smittspridning, särskilt på offentliga platser där många människor samlas. Att regelbundet sanera dessa utrymmen hjälper till att avlägsna skadliga bakterier och virus, och är ett effektivt sätt att upprätthålla en hälsosam miljö för alla.

Borttagning av röklukt

En annan vanlig anledning till sanering är att eliminera röklukt i bostäder där det rökts inomhus under en längre tid. Röklukt kan tränga in i väggar och möbler, och kräver professionell sanering för att effektivt avlägsna lukten och de skadliga ämnena som den bär med sig.

Varför professionell hjälp är nödvändig

Sanering är inte något som rekommenderas att göra på egen hand, särskilt när det involverar farliga ämnen. Specialiserade företag som utför saneringar har den nödvändiga kunskapen och utrustningen för att säkert hantera dessa ämnen. Dessutom, för privatpersoner, finns det möjligheten att dra nytta av ROT-avdraget vid anlitande av professionella saneringstjänster.

För de som söker specialister på sanering i Stockholm, är det viktigt att välja ett företag som inte bara har rätt kunskap och utrustning, utan också en stark track record av att säkert och effektivt hantera olika typer av saneringsprojekt. Genom att välja rätt experter, kan du säkerställa att din fastighet är fri från skadliga ämnen och är en säker plats att leva eller arbeta i.