Kategorier
Sanering

Smidig mögelsanering av vind i Stockholm

Risken för att det finns mögel på vinden i äldre hus i Stockholm är stor eftersom ventilationen är sämre där. Då kan man få hjälp med effektiv mögelsanering.

Man kan tycka att mögel på vinden inte spelar någon större roll eftersom man så sällan är där. Men problemet med mögel är att när det får fäste i en byggnad så kan det sprida sig. Mögelsvamparna utsöndrar små, för ögat osynliga sporer. Dessa sporer färdas genom luften och när de hamnar i en lämplig miljö så slår de rot och gror. Mögel trivs bäst i mörka, fuktiga miljöer.

Krypgrunder, källare, badrum och vindar är ställen där mögel trivs. Moderna hus är oftast isolerade och har väl fungerande ventilation vilket gör att luften cirkulerar och frisk luft kommer in. I äldre hus är cirkulationen sämre vilket gör att luften kan bli fuktigare och stillastående. Det är då mögelsvamparna får tillfälle att etablera sig. Mögelsvampen gör att inomhusluften försämras vilket bland annat kan leda till allergier, trötthet och huvudvärk.

Det tar ungefär en dag att utföra mögelsanering på en vind

Om man är osäker på om det finns mögel i fastigheten kan man kontakta en saneringsfirma som kan utföra en kontroll. Finns det en så kallad mikrobiell påväxt, det vill säga mögelsvamp, så bedömer man hur långt gången utvecklingen av svampen är. Har den inte nått råsponten så räcker det med att sanera tillväxten och torka upp. Har möglet börjat växa i isoleringen så suger man ut den gamla isoleringen och sanerar bjälklagret.

När saneringen av bjälklagret är klar installerar man ny ångbroms och ny isolering. Skulle möglet ha orsakat skador på fastigheten så repareras dessa. Att mögelsanera vind i Stockholm behöver inte ta mer än en dag. Företag som arbetar med mögelsanering har moderna metoder och verktyg som gör att möglet inte kan börja växa igen.