Kategorier
Akustik

En konsult inom akustik kan skapa en bättre ljudmiljö på kontoret

Akustik är ett område där det kan vara lämpligt att ta hjälp av en konsult. För att skapa en riktigt bra ljudmiljö krävs hjälp av ett riktigt proffs på ljud.

Om din personal klagar på höga ljudnivåer i kontorslandskapet kan det vara intressant att ta kontakt med en akustikkonsult. Det krävs nämligen en hel del expertis för att verkligen kunna mäta ljudnivåer och bedöma ljudmiljön i en lokal. Akustik är ett mycket stort ämne som kräver en längre teknisk utbildning på högskolor som KTH eller Chalmers.

Akustik är ett område som inte bara är intressant för den som vill uppföra en konsertlokal. Akustiken påverkar miljön i alla rum där människor befinner sig och gör saker tillsammans. Även om det bara handlar om att knappra på ett tangentbord eller prata i telefon. Till och med ljud som i sig är små och oförargliga kan växa till skadliga nivåer i ett rum med dålig akustik.

Ta hjälp av konsult med problem som gäller akustik

Det finns flera konsulter inom akustik att anlita för den som har behov av det. Vissa är inriktade på problemformulering, det vill säga att mäta och bedöma ljudet i en lokal. Andra har möjlighet att erbjuda helhetslösningar där man även kan åtgärda problemet och skapa en behaglig ljudmiljö.

För dig som snabbt vill komma fram till en åtgärd är självklart det senare alternativet att föredra. Detta ska du förmedla redan vid den första kontakten med din akustikkonsult, så att han eller hon har klart för sig vad uppdraget gäller. Det kan också vara lämpligt att ta in åsikter från personalen som arbetar i lokalen, så att det utöver de rent tekniska mätningarna också finns beskrivningar av hur ljudmiljön upplevs i dagsläget.