Kategorier
Solceller

Solceller Göteborg – ett riktigt bra val 

Dags att ta steget mot solceller i Göteborg? För många villaägare så är frågan tudelad. I den ena skålen finns en massa uppenbara fördelar med att installera solceller i Göteborg – men i den andra skålen finns också några nackdelar. 

Vi skulle definitivt säga att fördelarna är fler, men att man även måste ta i beaktning att det finns vissa avigsidor med att välja att installera solceller. Vi ska här försöka titta närmare på båda sidor av myntet. Låt oss börja med att titta på fördelarna som finns med att installera solceller: 

Fördelar med solceller i Göteborg

  • Du sänker kostnaderna. Solceller innebär att den energi som kommer från solen omvandlas till elektricitet – förenklat – och att du genom detta går från att köpa el till att faktiskt producera egen sådan. I slutändan så skapar detta ett oberoende: oavsett hur det ser ut i omvärlden så har du en mer eller mindre konstant produktion att förhålla dig till – och inte sällan så har du också ett överskott som du kan sälja vidare till elmarknaden. 
  • Bra för miljön. Vill man som privatperson göra skillnad på riktigt i strävan efter en bättre värld och en bättre miljö så är solceller den ultimata investeringen. Det handlar om grön energi i dess rätta form och det handlar om att man tar ett aktivt steg bort från fossila bränslen och alla dess negativa konsekvenser. Du kan göra skillnad! 
  • Enkelt att sköta. Solceller och en solcellsanläggning är inte speciellt svår att sköta. Till mångt och mycket så är den självgående och du kan lätt sätta dig in i alla funktioner och i hur driften fungerar. Det krävs ett visst underhåll och regelbunden service – men sådan kan du också ta professionell hjälp med av exempelvis företaget du anlitat för installationen. 

Nackdelar med solceller i Göteborg: 

  • Inte optimalt för alla. Den stora nackdelen handlar om att solceller kräver vissa förutsättningar för en optimal effekt. Husets placering, solläge och exempelvis hur de geografiska förutsättningarna i området ser ut har en avgörande betydelse. Även hur taket ser ut kan påverka effekten av solceller i Göteborg. Det kan emellertid finnas olika alternativa lösningar och rådet är alltid att du kontaktar en expert på området för en noggrann undersökning. 
Kategorier
Solceller

Fungerar solceller i en BRF?

Solceller fungerar alldeles utmärkt som ett miljövänligt alternativ för att dra ner på boendekostnaderna i en BRF. Kontakta bara en etablerad installatör.

Moderna solceller levereras som paneler som monteras på fastighetens tak och förvandlar solljus till el. En av fördelarna med solceller är att de inte behöver någon generator eller något som snurrar. De genererar istället i all tysthet elektricitet till de boende och till de gemensamma utrymmen som finns i bostadsrättsföreningar. 

En solcellsmodul, eller panel, består av ett antal seriekopplade solceller som är inkapslade i skyddande glas eller plast. Modulerna behövs för att kunna fästa solcellerna på fastighetens tak eller fasad. Installationen kan behöva rengöras en eller ett par gånger om året men detta kan ombesörjas av den entreprenör som gjort arbetet. I övrigt sköter anläggningen sig själv. De flesta solpaneler är svarta eftersom det är mer effektivt men det finns även röda. 

Så fungerar solceller för BRF

Solcellerna består av ett tunt halvledarmaterial som fångar upp solens energi. Det mest använda halvledarmaterialet är kisel, som också är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre. När solen lyser på solcellen alstras en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. I Sverige produceras 95 % av elen under april–september och överskottet kan antingen säljas vidare eller lagras i batterier.

Den el som genereras i solcellerna är likström vilket gör att installationen behöver kompletteras med en växelriktare för att kunna användas. Elen används i första hand av föreningens medlemmar och solcellsanläggningen ansluts till föreningens elcentral. Men om den producerade elen överstiger förbrukningen går överskottet in i elnätet.

Är solceller för BRF en ny idé?

Det var faktiskt redan 1884 som man upptäckte att solljus kan generera elektricitet. Men det dröjde ända fram till 1954 innan den första riktigt användbara solcellen konstruerades vid Bells laboratorier i USA. De första solcellerna användes i rymden men kom senare att användas på ställen där det var svårt att dra fram el. 

I samband med oljekrisen på 1970-talet ökade intresset för att hitta alternativa sätt att värma upp bostäder. Kostnaden för att framställa solceller minskade i samband med att man började forska för att utveckla solpaneler som kunde användas av hushåll och industrier. Den ökade miljömedvetenheten och stigande elpriser skyndade på utvecklingen.


När ni fattar ett beslut om att installera solceller för er BRF


I samband med att fler och fler övergått till att använda elbilar har gemensamma laddstationer för bilar bidragit till att man ser över övriga elektriska installationer i många bostadsrättsföreningar. När ni ändå utför elektriska arbeten faller det sig rätt naturligt att också se över om det går att göra förbrukningen mer miljövänlig.

Om ni bestämmer er för att skaffa en ekonomisk och långsiktig lösning på uppvärmning och annan elförbrukning är solceller idag ett av de mest lönsamma alternativen. Företag som arbetar med solenergi kan dessutom hjälpa till med allt från planering och installation till skötsel och underhåll. Beslutet att välja solceller till er BRF fattas lämpligtvis på ett årsmöte. Då kan det vara bra att informera de övriga medlemmarna om priser och fördelar i god tid före mötet.