Kategorier
Utbildning

Motorsågsutbildning ger dig kunskap och säkerhet

Lär dig hantera motorsågen på rätt sätt med en kvalificerad motorsågsutbildning. Få den kunskap som krävs för säkert arbete. Fortsätt läsa för att få veta mer.

Att fälla träd och hantera en motorsåg kräver mer än bara en stadig hand. Det kräver omfattande förståelse för maskinens potential och de risker som följer med dess användning. Motorsågsutbildning a+b är inte bara kurser i hur man startar och stoppar en motorsåg – det är utbildningar som ger ingående lärdomar i säkerhetsrutiner, tekniska färdigheter och en förståelse för skogsvård rent allmänt.

Med sådan utbildning ger man sig själv och andra det skydd som behövs när man ger sig in i det gröna för att arbeta. Utbildningen är uppdelad i teori och praktik, där båda delarna är lika viktiga för att ge en helhetssyn på arbetet.

Vikten av en certifierad motorsågsutbildning

I den andra delen, praktiken, ges deltagarna möjlighet att tillämpa sina nyvunna kunskaper i kontrollerade omgivningar. Kursen täcker alltifrån grundläggande skötsel av motorsågen till avancerade fällningstekniker, vilket gör att den passar för både nybörjare och de som är mer erfarna.

Deltagarna lär sig också om lagstiftning och arbetsmiljöregler som rör motorsågsarbete, vilket är nödvändigt för att yrkesmässigt kunna utföra arbetet säkert och effektivt. Motorsågscertifikatet a+b som utfärdas efter genomgången kurs öppnar dörrarna till många arbetstillfällen inom skogsbruk, parkförvaltning och privat sektor.