Kategorier
Bygg

Geoteknisk undersökning – trygghet vid byggande

En vackert belägen tomt med sluttning mot ett vattendrag, kan var bedräglig. Se till att göra en geoteknisk undersökning av marken innan du börjar bygga.

Det finns förvisso byggnader som byggts på mark med lösa jordlager, men som ändå blivit berömda. Ett exempel är “det lutande tornet i Pisa”. Det tog nästan 200 år att bygga tornet, men byggaren hade uppenbarligen glömt att göra en ordentlig geoteknisk undersökning.

Nu har du själv köpt en tomt och ska bygga familjens första hus. Du vill förstås att huset ska stå rakt, utan risk för framtida sättningar. Du är inte helt säker på vad som döljer sig under markytan. Finns det lösa jordlager som gör att pålning måste göras eller kan det finnas problem med grundvattnet?

Geoteknisk undersökning – inspektion och åtgärder

Du bestämmer dig för att skapa visshet och kontaktar ett konsultföretag som kan kartlägga din tomt. Vad innebär det då att göra geoteknisk undersökning för byggprojekt? Första steget i konsultens arbete är att ta fram offentliga uppgifter om markområdet. De studerar kartor och tar reda på om det bedrivits någon verksamhet på markområdet.

Det visar sig att tomten ligger på ett område som är sankt och något vattensjukt. Att bygga utan markstabilisering är inte att rekommendera. Men konsultföretaget har stor erfarenhet och kan erbjuda olika metoder för att påla marken så att ditt hus kommer att vila på fasta jordlager eller berg. Konsulten kan delta i ditt byggprojekt från start till mål och kan föreslå åtgärder om något problem uppstår under projekttiden.