Kategorier
Bygg

Byggföretag i Stockholm följer med i tiden

Byggföretag i Stockholm har genom tiderna fått följa varierande regimen för husbyggande, från miljonprogrammet till dagens sunda och energieffektiva hus.

Vissa byggnader står onekligen mycket längre än de allra flesta gör. Tänk bara på Östra boställshuset och Västra boställshuset på Skeppsholmen i Stockholm. Dessa byggnader uppfördes runt år 1700 och används än idag. Numera är det ett hotell som huserar där.

Andra byggnader borde kanske aldrig ha uppförts, även om intentionen var god när de planerades och byggdes. Flervåningshusen i till exempel Rinkeby och Tensta är exempel på detta. Dessa områden ingick i det så kallade miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet. Byggarbetet skulle vara rationellt och effektivt. Det fanns inte mycket utrymme för förskönande element. Betongen användes flitigt.

Byggföretag som varit med länge

Nej, allt var verkligen inte bättre förr. De byggföretag som verkade då, för 50-60 år sedan, och som händelsevis fortfarande är verksamma, har sannerligen varit del av en fantastisk utveckling. Idag verkar man för att bygga sunda hus som är energisnåla. Det estetiska är också en viktig aspekt, även om strävan efter tidseffektivitet gör att det knappast blir ett överflöd av ornament.

Dagens nya byggnader förses alltså inte direkt med någon snickarglädje. Men man får hoppas att de snickare och andra hantverkare som jobbar på byggena gör det med glädje. Och man får hoppas att byggnaderna kommer att vara flera generationer till glädje. Endast framtiden kan utvisa deras öde. Kommer de, likt boställshusen gjort, att användas i över trehundra år?

Mer information om ett byggföretag kan du hitta här: byggföretagstockholm.com