Kategorier
Bygg

Lekplatsutrustning för säker och utvecklande lek

En bra lekplatsutrustning kommer locka både barn och vuxna till lek och glädje. Men det är viktigt att det också blir säkert och bidrar till barns utveckling.

Runt omkring i städer och på landsbygden går det att hitta lekplatser av olika slag. Det kan vara stora lekplatser med en hel del olika utrustning. Eller så kan det vara mycket små lekplatser med kanske enbart en, två eller tre olika saker att leka med. Det finns även stora skillnader när det handlar om utseende och säkerheten på en lekplats.

Genom att välja rätt lekplatsutrustning går det att skapa en plats där både barn och vuxna trivs. En plats där det kan finnas någon lekplatsutrustning som inte enbart barn i en viss ålder kan nyttja utan som även kan passa för barn som är från mycket små och ända upp till vuxna.

Val av rätt lekplatsutrustning

Beroende på var lekplatsen ska vara och vem som ska nyttja den, går det att planera för en lekplatsutrustning som passar den tänkta platsen och målgruppen. Kanske är det en inhägnad lekplats som finns på en förskola där allting också ska kunna nyttjas av de små barnen. Eller så kan det vara en öppen lekplats i en park där alla har åtkomst.

Det är viktigt att planera för en lekplats där den tänkta målgruppen kan ha kul men där de också kan känna sig säkra och utan risk för allvarliga skador. Även om de minsta barnen aldrig ska lämnas utan uppsyn vilken lekplatsutrustning som än finns på den valda lekplatsen.

Säkerhetstankar inom lekplatsutrustning

Idag satsas det extra mycket på säkerheten och funktionen inom lekplatsutrustning. Det ska inte bara vara en utrustning till lekplatsen som är snygg och lockande utan det ska vara en utrustning där det inte är lätt för barnen att skada sig på olika sätt. Samtidigt ska det även vara en utrustning som är hållbar och som inte rostar eller går sönder snabbt.

Med ett ökat säkerhetstänk inom lekplatsutrustning går det idag att skapa lekplatser som på många sätt är säkrare och mer hållbara än vad de varit tidigare. Man försöker även skapa lekplatsutrustning som är enkel att montera men som samtidigt inte går att demontera för någon som inte är behörig och som då kan skapa risker för andra besökare.