Kategorier
Bygg

Marksanering ger dig möjlighet att nyttja marken på nytt

Har du gammal industrimark som är förorenad? Med marksanering blir din mark värdefull och ger dig möjlighet att bygga nytt. Här är några tips och råd.

Förr i tiden visste man inte riktigt vilka konsekvenser olja och kemi kan ha på naturen. I vissa fall grävde man också ner miljöfarligt avfall i nära anslutning till verksamheten. Detta har lett till att det idag finns förorenad mark som man inte kan bygga eller odla på, eller ens använda för utomhusaktiviteter.

Äger man mark där det en gång har funnits en bensinmack, verkstad, kemtvätt eller annan industri är marken med största sannolikhet förgiftad. Tack och lov går det att sanera mark så att det går att nyttja den igen. Men det är viktigt att man tar hjälp av ett ISO-certifierat företag.

Miljövänlig marksanering är oftast billigast

När man anlitar ett företag som är experter på marksanering gör de först en analys av jorden för att ta reda på vilka ämnen som finns i marken. Detta för att sedan kunna välja den saneringsmetod som passar bäst. I vissa fall går det att på ett miljövänligt sätt med hjälp av bakterier rena jorden på plats. På så vis slipper man schakta bort stora jordmassor.

Hur mycket marksanering kostar beror på hur omfattande förgiftningen är och vilken saneringsteknik som avses att användas. Ett seriöst företag dokumenterar arbetet och lämnar sedan ett intyg på att marken är korrekt sanerad. Dokumentet är en slags värdehandling som kan vara bra att ha vid en markförsäljning.