Kategorier
Bygg

Viktigt att hålla efter sin trappsten på vintern

Att hålla efter sin trappsten under de mörka och snöiga månaderna är av största vikt. En hal trappsten är allt som krävs för att olyckan ska vara framme.

Trappsten är något många uppskattar. Det är snyggt att se på, enkelt att hålla efter och passar till många olika typer av fasader. Att många väljer trappsten utanför husets entré är därför inte konstigt alls. Trappsten har dock en tendens att bli hal. Speciellt under de kalla månaderna av året finns det en överhängande risk att ens valda trappsten blir glashal att gå på.

Det är därför viktigt att man ser till att hålla efter sin trappsten. Alger och mossa gör stenen ännu halare än normalt. Att tvätta bort detta med jämna mellanrum är därför mycket smart. Detsamma gäller ifall man skulle råka spilla något på trappstenen som riskerar att göra stenen hal eller om barn lekt med såpbubblor eller liknande på stenen. Stenen är som minst hal om den är ren.

Salta trappsten under vinterhalvåret

Under vintern kan vilken sten som helst bli glashal. Ibland är halkan dessutom förrädisk på det sättet att den inte syns med blotta ögat utan märks först när man går på stenen. Att salta trappstenen kan smälta is och snö och därmed göra trappstenen betydligt mindre hal att gå på. Tösalt till exempelvis trappor finns att köpa på många ställen, även i vanliga matbutiker.

Att vara noggrann med att borsta bort is och snö från sin trappsten är även det viktigt. Struntar man i att ta bort snön och istället går på den gång efter gång kommer snön snabbt bli hårt packad och is kommer att bildas. En bra och rejäl sopkvast är därför en smart investering för den som har snygg, men ibland hal, trappsten utanför husknuten.

Kategorier
Bygg

Marksanering ger dig möjlighet att nyttja marken på nytt

Har du gammal industrimark som är förorenad? Med marksanering blir din mark värdefull och ger dig möjlighet att bygga nytt. Här är några tips och råd.

Förr i tiden visste man inte riktigt vilka konsekvenser olja och kemi kan ha på naturen. I vissa fall grävde man också ner miljöfarligt avfall i nära anslutning till verksamheten. Detta har lett till att det idag finns förorenad mark som man inte kan bygga eller odla på, eller ens använda för utomhusaktiviteter.

Äger man mark där det en gång har funnits en bensinmack, verkstad, kemtvätt eller annan industri är marken med största sannolikhet förgiftad. Tack och lov går det att sanera mark så att det går att nyttja den igen. Men det är viktigt att man tar hjälp av ett ISO-certifierat företag.

Miljövänlig marksanering är oftast billigast

När man anlitar ett företag som är experter på marksanering gör de först en analys av jorden för att ta reda på vilka ämnen som finns i marken. Detta för att sedan kunna välja den saneringsmetod som passar bäst. I vissa fall går det att på ett miljövänligt sätt med hjälp av bakterier rena jorden på plats. På så vis slipper man schakta bort stora jordmassor.

Hur mycket marksanering kostar beror på hur omfattande förgiftningen är och vilken saneringsteknik som avses att användas. Ett seriöst företag dokumenterar arbetet och lämnar sedan ett intyg på att marken är korrekt sanerad. Dokumentet är en slags värdehandling som kan vara bra att ha vid en markförsäljning.

Kategorier
Bygg

En allehanda hantverkare från Stockholm

En firma med hantverkare från Stockholm kan hjälpa er att ta er an vilket projekt som helst. Allt för att ni ska få ert underbara drömhem att bli verklighet.

Det kan verkligen vara stressigt att få allt färdigt. Många tänker att det är lättare om de renoverar hela huset på en och samma gång så att allt blir färdigt på en och samma gång. Det kan såklart vara nödvändigt, men det drar ofta ut på tiden, och blir ett outhärdligt levnadssätt. Det går däremot mycket lättare med riktigt skickliga hantverkare på plats.

Ni kan få en offert för hantverkare i Stockholm som verkligen är värt varenda krona. När ni verkligen behöver en hantverkare så kan ni få ett helt företag som har alla kunskaper ni behöver för att göra färdigt ert projekt. Det gör att ni snart kan flytta in och leva normalt i ert favorithus.

Hantverkare för de känsligare rummen i huset

Ja, ni läste rätt. En hantverkare som kan ta sig an känsliga områden. Badrum och kök är två sådana ytterst känsliga rum, eftersom båda rummen ska vara gjorda för att hantera fukt och elektricitet på en och samma gång, utan att något går fel eller kraschar. Det är så otroligt viktigt att ingenting slarvas med.

Det kan verkligen vara förödande att inte ta det seriöst. När ni anlitar en hantverksfirma med många erfarna hantverkare som har alla nödvändiga certifikat så kan ni försäkra er och försäkringsbolaget om att det verkligen gör ett bra jobb. Bra jobb är hållbara jobb, och hållbara jobb är miljövänligare jobb. För att inte tala om billigare.

Kategorier
Bygg

Bygga eget hus i Stockholm – att tänka på

Drömmen om ett alldeles eget hus i Stockholm är något som många har. Men det finns ändå vissa steg som alla måste ta när det gäller att bygga ett nytt hus.

Jan och Bea hade bott i lägenhet i många år men aldrig riktigt trivts med det. Så när det visade sig att paret skulle få barn fattade de ett beslut. De skulle hitta en tomt och bygga ett eget hus i Stockholm. Ett hus som passade dem perfekt och där de kunde få se sina barn växa upp.

När paret berättade om planen för sina föräldrar var de rädda för att få ett negativt bemötande. Men istället visade det sig att det blev bättre än de någonsin hade kunnat räkna med. För Beas mamma berättade att hon hade en kollega som ville sälja en bit tomtmark vid sitt fritidshus. Och att kollegan dessutom ville hyra ut fritidshuset på lång tid, till en billig peng.

Efter ett kort besök vid tomt och fritidshus var saken klar. De köpte tomten och skrev kontrakt på fritidshuset. Nu hade de möjlighet att bygga sitt hus i lugn och ro, och samtidigt bo billigt och nära. Det kunde helt enkelt inte bli bättre än så.

Hur det går till att bygga ett hus

Upplägget för husbyggnationen var bättre än vad paret någonsin hade kunnat tro, för det är inte lätt att hitta en tomt i Stockholm. Eller att hitta en som ligger vid sidan av den egna bostaden. Men ändå var detta bara det första steget på en mycket lång vandring till ett eget hus.

Tyvärr var det ingen som paret kände som hade byggt ett eget hus så de gjorde därför en sökning via internet och hittade all information de behövde. Från tips på arkitekter och hustillverkare till hur kontakten med kommunen ska skötas.

Paret började med att hitta en hustillverkare som hade ett hus som passade dem, där de kunde göra mycket själva. Därefter tog de kontakt med kommunen och fick besked på vad som behövdes för ett bygglov, och så var resan mot ett eget hus äntligen igång på allvar.

Få hjälp med ditt husbygge på https://www.byggahusstockholm.org/.

Kategorier
Bygg

Tips för den som ska anlita snickare i Stockholm

Ska ni renovera lägenheten eller kanske bygga ut villan? Se då till att anlita en snickare i Stockholm som kan ansvara för hela projektet. Här är några tips.

Till många bygg- och renoveringsprojekt är det nödvändigt med flera olika typer av hantverkare, exempelvis snickare, målare, elektriker, vvs-installatör och plattsättare. Tack och lov finns det snickare i Stockholm som kan ansvara för hela projektet genom totalentreprenad. Det innebär att de kallar in rätt expertis för de olika momenten.

Genom att använda er av totalentreprenad och låta snickaren samordna byggprojektet sparar ni både tid och pengar. På köpet får ni även ett riktigt bra slutresultat. Men innan ni kontaktar en snickare som erbjuder totalentreprenad bör ni ha gjort upp en budget. Gäller det en utbyggnad av ett hus måste ni även ha ordnat med bygglov.

Viktigt att ni skriver avtal med den snickare ni tänker anlita

Ska ni anlita en snickare i Stockholm är det bra att börja med att ta in kostnadsförslag från några olika firmor som erbjuder totalentreprenad. Välj gärna en firma som hänger med i de senaste trenderna eftersom de ofta är mer kreativa. Detta då det tyvärr finns snickare som bara vill ha jobbet gjort så snabbt som möjligt så att de sedan kan gå vidare till nästa uppdrag.

Därför är det viktigt att även be att få se referensbilder på tidigare uppdrag, samt be om referenser från kunder. Innan renoveringen eller bygget påbörjas måste man även, för att undvika eventuella missförstånd, skriva ett tydligt avtal med snickaren.

Kategorier
Bygg

Byggföretag i Stockholm följer med i tiden

Byggföretag i Stockholm har genom tiderna fått följa varierande regimen för husbyggande, från miljonprogrammet till dagens sunda och energieffektiva hus.

Vissa byggnader står onekligen mycket längre än de allra flesta gör. Tänk bara på Östra boställshuset och Västra boställshuset på Skeppsholmen i Stockholm. Dessa byggnader uppfördes runt år 1700 och används än idag. Numera är det ett hotell som huserar där.

Andra byggnader borde kanske aldrig ha uppförts, även om intentionen var god när de planerades och byggdes. Flervåningshusen i till exempel Rinkeby och Tensta är exempel på detta. Dessa områden ingick i det så kallade miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet. Byggarbetet skulle vara rationellt och effektivt. Det fanns inte mycket utrymme för förskönande element. Betongen användes flitigt.

Byggföretag som varit med länge

Nej, allt var verkligen inte bättre förr. De byggföretag som verkade då, för 50-60 år sedan, och som händelsevis fortfarande är verksamma, har sannerligen varit del av en fantastisk utveckling. Idag verkar man för att bygga sunda hus som är energisnåla. Det estetiska är också en viktig aspekt, även om strävan efter tidseffektivitet gör att det knappast blir ett överflöd av ornament.

Dagens nya byggnader förses alltså inte direkt med någon snickarglädje. Men man får hoppas att de snickare och andra hantverkare som jobbar på byggena gör det med glädje. Och man får hoppas att byggnaderna kommer att vara flera generationer till glädje. Endast framtiden kan utvisa deras öde. Kommer de, likt boställshusen gjort, att användas i över trehundra år?

Mer information om ett byggföretag kan du hitta här: byggföretagstockholm.com

Kategorier
Bygg

Geoteknisk undersökning – trygghet vid byggande

En vackert belägen tomt med sluttning mot ett vattendrag, kan var bedräglig. Se till att göra en geoteknisk undersökning av marken innan du börjar bygga.

Det finns förvisso byggnader som byggts på mark med lösa jordlager, men som ändå blivit berömda. Ett exempel är “det lutande tornet i Pisa”. Det tog nästan 200 år att bygga tornet, men byggaren hade uppenbarligen glömt att göra en ordentlig geoteknisk undersökning.

Nu har du själv köpt en tomt och ska bygga familjens första hus. Du vill förstås att huset ska stå rakt, utan risk för framtida sättningar. Du är inte helt säker på vad som döljer sig under markytan. Finns det lösa jordlager som gör att pålning måste göras eller kan det finnas problem med grundvattnet?

Geoteknisk undersökning – inspektion och åtgärder

Du bestämmer dig för att skapa visshet och kontaktar ett konsultföretag som kan kartlägga din tomt. Vad innebär det då att göra geoteknisk undersökning för byggprojekt? Första steget i konsultens arbete är att ta fram offentliga uppgifter om markområdet. De studerar kartor och tar reda på om det bedrivits någon verksamhet på markområdet.

Det visar sig att tomten ligger på ett område som är sankt och något vattensjukt. Att bygga utan markstabilisering är inte att rekommendera. Men konsultföretaget har stor erfarenhet och kan erbjuda olika metoder för att påla marken så att ditt hus kommer att vila på fasta jordlager eller berg. Konsulten kan delta i ditt byggprojekt från start till mål och kan föreslå åtgärder om något problem uppstår under projekttiden.

Kategorier
Bygg

Välj företag med omsorg i Stockholm

Oavsett vad man som husägare ställs inför för typ av projekt eller renovering i Stockholm så gäller det att man först kollar upp företagen som rör området. Detta naturligtvis förutsatt att man inte klarar av detta på egen hand – det finns ju trots allt ganska många skickliga hemmasnickare i vårt avlånga land som inte behöver kalla in extern hjälp vid renoveringar.

Denna text vänder sig således till de som inte har en fallenhet som ligger åt det mer praktiska, som kanske inte kan eller som inte vågar utföra renoveringar i sina hem utan som av dessa skäl är i behov av extern hjälp. Anledningen till att man måste kolla upp företagen innan man skriver på något kontrakt i Stockholm är att man i just den staden sett de värsta följderna av Rot-avdraget.

I och med att denna förmånliga skattereduktion infördes så var förhoppningen att antalet svartjobb skulle minska – genom att låta svenskar dra av upp till halva arbetskostnaden för olika hantverks- och byggnadsjobb så låg förhoppningen att man också skulle kunna tänka sig att betala skatt; något som också skett. antalet svartjobb har minskat rejält och rot-avdraget har visat sig väldigt bra även på många andra sätt men, det var det här med Stockholm.

I Stockholm har man nämligen sett en klar ökning av antalet företag som erbjuder tjänster inom områden som rör Rot och om vi tar ett exempel på detta för att illustrera vad vi menar så kan vi nämna markarbeten. Innan rot-avdraget så var branschen rörande markarbeten i Stockholm ganska sluten, det fanns få företag och samtliga dessa höll en liknande standard och kvalitet. Detta innebar att man som kund kunde ringa ett företag för de markarbeten man behövde hjälp med och därefter få ett korrekt – om än dyrare – jobb utfört i Stockholm.

Fusket är utbrett i Stockholm

Oavsett vad man som husägare ställs inför för typ av projekt eller renovering i Stockholm så gäller det att man först kollar upp företagen som rör området. Här är det således lätt att som kund falla i den klassiska fällan om att betala mindre pengar, att spara några kronor och då det gäller markarbeten så är detta ett rent katastrofalt tänk. Fuskar man med markarbeten så kommer också kostnaden som ett brev på posten i form av lutande hus, läckande grunder och skeva tillbyggnader; något som samtliga kostar mycket pengar att korrigera och detta oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Oavsett vad man som husägare ställs inför för typ av projekt eller renovering i Stockholm så gäller det att man först kollar upp företagen som rör området. Grunden är nyckeln till allt – låt dig inte luras av företag som påstår sig kunna markarbeten i Stockholm. Det finns gott om personer som tjänat många läropengar på detta – men som förlorat massor av svenska enkronor istället. Se till att du inte blir en av dessa; var noggrann innan du skriver på ett kontrakt med något företag inom hantverks- och byggnadsbranschen i Stockholm.

Hitta mer info kring markarbeten på denna sida: markarbetenstockholm.nu

Kategorier
Bygg

Anlita snickare i Falun för trädgårdsprojektet

Ska man ha ett byggprojekt hemma är det ibland lättare att anlita en snickare i Falun. Då vet man att projektet blir av och snickaren avslutar det med bravur.

Parkour och crossfit låg Filip varmt om hjärtat. Han hade försökt fixa till trädgården med lite hinder som hans föräldrar motvilligt gått med på. De ville ha pynt och blommor, Filip traktordäck och bänkar. De fick väl skylla sig själva när de köpte huset med en stor sten i trädgården.

Det var den stenen som banade väg för intresset. Filip hade alltid testat olika sätt att hoppa både upp och ner på den. Kanske till föräldrarnas förtvivlan ibland, log han för sig själv. Bruten arm, otaliga mängder stukade fötter och så vidare var resultatet. Det var helt klart värt alla skadorna, träningsformerna var enormt roliga!

Kreativ snickare bygger det som önskas

Nu hade han en idé. Idén var att han skulle kontakta en snickare i Falun. Denna snickare skulle få bygga en trädgårdsversion av Lugnets hoppbackar. De skulle han kunna köra både parkour med och crossfit. Filip hade sett någon som dessutom satt upp handtag för klättring på en sådan så det skulle han också införskaffa.

Det var tacksamt att de hade skogen på baksidan, så grannarna skulle inte gnälla så mycket om det blev en tre meter hög vägg där. Föräldrarna skulle väl sucka lite men samtidigt tycka att det är bra att han rör på sig. En ren win-win situation tänkte Filip, samtidigt som han skissade på ett ritningsförslag till snickaren.

Kategorier
Bygg

Maskinuthyrning i Stockholm – för husfridens skull

Tipsa maken om maskinuthyrning i Stockholm. Det ger honom möjlighet att få sina lustar tillfredsställda samtidigt som du slipper ha allsköns maskiner stående.

Det sägs att skillnaden på pojkar och män endast är storleken på deras leksaker. Det ligger onekligen någonting i det. Och likt leksakskataloger för barn så är teknikkataloger högsta nöje för många vuxna män. Fast nu för tiden är det nog vanligare att männen i fråga sitter och surfar teknik på mobilen än att de tar med sig en papperskatalog in på toaletten.

På nätet hittar en sådan man förstås allt möjligt i teknikväg, att sitta och dregla över. Om han är abonnent så kan han läsa magasin såsom Teknikens Värld. Är han inte det så kan han leta efter nästa apparat eller maskin som han ska berika hemmet med.

Genom maskinuthyrning kan listerna komma på plats

Som hustru till en man som har detta karaktärsdrag så kan man antingen bara härda ut och hjälpa till att skapa utrymme för nyförvärven. Eller också kan man bli en gnatig kärring som ständigt klagar på makens inköp.

Den hustru som inte gillar något av dessa alternativ kan försöka få in maken på tanken att hyra maskin i Stockholm istället för att bara köpa nytt hela tiden. Hon kan till exempel fresta med en saxlift, en betongblandare eller en eldriven dumper. Fast en kap-, klyv- och geringssåg är nog det bästa tipset. Då kanske han äntligen kan få listerna på plats – de där som fortfarande saknas efter senaste renoveringsprojektet.